Energetisch werk

Energetisch werk zoals healing, reading en lichtwerk bij Pure Medicine Therapie in de Achterhoek

Healing en reading

Healen staat voor “heel worden”, of anders gezegd: in balans zijn! Een healer kan via de handen en door middel van geestkracht de energie laten doorstromen naar een ander.

Een healing is een manier om in verbinding te komen met elkaar zonder tussenkomst van het (ver)oordelende en denkende hoofd. Op energetisch niveau wordt er contact gemaakt, uit vrije wil. Het mooie aan healen is namelijk dat je nooit ongewenst of geforceerd een behandeling aan iemand kunt geven, omdat zonder toestemming van de ander er helemaal geen verbinding gemaakt kan worden. Voorafgaand aan een healing kan eerst een reading plaatsvinden waarbij meer inzicht wordt verkregen over een bepaald thema in je leven waar je tegenaan loopt, hierdoor kan de healing meer gericht worden gegeven.

Op het moment dat er een verbinding is ontstaan, is het voor de healer/reader mogelijk om zich (energetisch) af te stemmen op de ander en waar te nemen waarin de ander ondersteunt mag worden. Dit kan betekenen dat er energetische blokkades opgeheven worden waardoor de energie in die persoon weer vrij kan stromen met als gevolg vermindering van klachten en meer stabiliteit, stevigheid en flexibiliteit. Het kan ook zijn dat iemand veel ballast (negativiteit en stress) met zich meedraagt wat opgeruimd mag worden. Hierdoor voelt het weer lichter en ruimer en is diegene beter in staat zijn of haar problemen tegemoet te treden.

Lichamelijke, emotionele en psychische klachten komen voort uit een stagnatie van energie. Healing kan op al deze gebieden een positief effect hebben. Een healer/reader ontvangt informatie over de problematiek van de ander, uit de bron van waaruit al het lichamelijke, emotionele en psychische is ontstaan. Daarom is het voor hem/haar ook mogelijk datgene te doen wat voor die persoon op dat moment het beste is. Het is namelijk een misvatting dat wij als individueel mens precies weten wat voor de ander het beste zou zijn. Het individu heeft dat overzicht niet, dus werkt een healer tijdens een healing ook niet vanuit zijn/haar (beperkte) denkende hoofd.

De healer zal tijdens een healing altijd datgene laten gebeuren wat de ander verder helpt, omdat de energie waarmee gewerkt wordt geen belang heeft bij het benadelen van de ander, er is altijd een positieve intentie!

een foto van een zwarte zwaan op groen reflecterend water