Reiki

een foto van 5 zwanenkuikens in een nest

Algemene informatie

De Reikibehandelingen bij Pure Medicine hebben hun oorsprong in de ‘Zen Reiki’. Dit betekent dat er bewust in de voetsporen van de grondlegger Mikao Usui wordt getreden, die Reiki aanbood als hulpmiddel om thuis te komen bij jeZelf. De Reikitechnieken die gebruikt worden, zijn volgens de puur traditionele Reiki (Reiki Alliance) en ondersteunen je tijdens de behandeling om te ontspannen in Wie je werkelijk bent, voorbij je ego.

Reiki is een Japans woord dat “universele levensenergie” betekent en komt oorspronkelijk uit het Zen Boeddhisme. Iedereen kan in aanleg levensenergie doorgeven met de handen. Bij een jong kind stroomt die levensenergie nog vanzelf. Vanaf de puberteit wordt dat minder en eenmaal volwassen zijn de meeste mensen die gave kwijt of is hij veel minder krachtig.
De Reiki-inwijdingen die de Reikibehandelaar heeft ontvangen tijdens de opleiding, hebben degene weer afgestemd op de helende levensenergie en is daardoor in staat deze door te geven aan anderen.

Reiki helpt het natuurlijke evenwicht te herstellen. Evenwicht kan in verschillende omstandigheden iets anders betekenen, maar het algemene kenmerk van Reiki  is een snelle afname van spanning en bevrijding van pijn en gevoelens van onrust.
Een van de eerste dingen die Reiki voor jezelf doet is het weer op gang brengen van je zelf-genezend vermogen. Door het opruimen van lichamelijke en geestelijke belemmeringen ontstaat er ruimte. Ruimte voor levenskracht en groei, ruimte voor het ontwikkelen van je intuïtie en je talenten. Reiki biedt ook een goede ondersteuning bij ontstekingen of griep, maar zeker ook bij chronische ziektes en is aanvullend in de eerste hulp bij verwondingen en breuken.
Daarnaast is Reiki een hele krachtige ondersteuning bij klachten van burn-out of stressproblematiek.
Alle Reiki-behandelingen duren ruim een uur. Hierbij worden de handen zacht op je lichaam gelegd.

De kleding kan tijdens de behandelingen gewoon aanblijven, dit vormt geen belemmering voor de stroming van de energie. Wel is het prettig makkelijk zittende kleding aan te trekken zodat je je beter kunt ontspannen.

Behandelingen

Volledige traditionele behandeling

Bij een volledige traditionele behandeling zijn de posities van de handen vastgesteld volgens de aloude Usui traditie. Deze behandeling is vooral zeer helend bij Burn-out en stressklachten, maar het kan ook zeer prettig zijn om gewoon weer even op te laden of om je te helpen dichter bij jeZelf te komen.

Byosen

Deze behandeling is een zeer krachtige Reiki-methode die uitstekend ingezet kan worden bij lichamelijke klachten. Door langdurig Reikie-energie te laten stromen op een blokkade, zal de blokkade verminderen waardoor de pijnklachten kunnen afnemen. Hierbij is de klacht (mede) bepalend voor de plaats waar de handen worden gelegd.

Reikibehandeling op afstand

Het is mogelijk een Reikibehandeling of afstand te krijgen. Hierbij wordt in overleg een tijdstip afgesproken waarop de Reikibehandeling wordt gegeven. Ook kan een afstandsbehandeling aan iemand anders worden gegeven dan de aanvrager zelf, bijvoorbeeld aan iemand die ziek is of ondersteuning nodig heeft.
Na de behandeling kan via mail of Whatsapp even kort de ervaring uitgewisseld worden.

Zen Reiki sluit door zijn Zijnsgerichte oriëntatie naadloos aan bij het gedachtegoed van Eckhart Tolle, Byron Katie, Adyashanti, het Boeddhisme en de Advaita.

Reiki vervangt geen arts of specialist, maar is hier een aanvulling op.