Privacyverklaring

Persoonsgegevens die ik verwerk

Pure Medicine verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Pure Medicine verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om uw toestemming door middel van een toestemmingsverklaring. Deze verklaring is onderdeel van het intakeformulier dat naar u wordt toe gemaild voorafgaand aan het intakegesprek.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom ik gegevens nodig heb

Pure Medicine verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren indien er wijzigingen zijn m.b.t. de planning van datum of tijdstip.
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • U de kosten voor de geleverde diensten te kunnen factureren.
 • U het juiste behandelingstraject te kunnen bieden.

Hoe lang ik gegevens bewaar

Pure Medicine zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van 20 jaar voor volwassenen vanaf de laatste wijziging in het dossier en voor kinderen een bewaartermijn van 20 jaar vanaf het moment dat zij 18 jaar worden, volgens de wet op de behandelovereenkomst (WGBO).

Delen met anderen

Pure Medicine deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pure Medicine blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@puremedicine-therapie.nl, ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Pure Medicine neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@puremedicine-therapie.nl.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Pure Medicine, kunt u mij als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                                                   Vinkenkamp 7

Plaatsnaam:                                                                         Lieren

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:             66929520

Telefoonnummer:                                                              06-53819788

E-mailadres:                                                                        info@puremedicine-therapie.nl